Omfattande transporter

Många års erfarenhet över hela Sverige

Åkeri Ismo Rajamäkis verksamhet började i Finland 1995, då transportföretaget International Transport Ismo Rajamäki inledde sin verksamhet. Redan från början betjänade företaget även företagskunder i Sverige. År 2014 grundades ett eget företag i Sverige, Åkeri Ismo Rajamäki.

Under åren har vi vuxit till ett internationellt transportföretag som med bred yrkeskunskap och modern utrustning transporterar styckegods och temperaturkontrollerade laster i Sverige, Norden och övriga Europa.

Företagskunderna uppskattar vår anpassningsförmåga och flexibilitet i förändrade situationer. Vi är pålitliga på alla vägar!

Ismo Rajamäki

Vårt företag är uppkallat efter sin grundare Ismo Rajamäki. Transport ligger nära Ismos hjärta, han praktiskt taget föddes i en lastbil, eftersom hans föräldrar redan var företagare inom transportbranschen. Den företagsamma Rajamäki är känd för sin vilja att utveckla branschen och erbjuda mer kundorienterad service. Förutom att man känner igenom honom bakom ratten på en lastbil, känner många också igen honom bakom ratten på en rallybil, eftersom han har tävlat sedan 1987.
Spela videoklipp