Menu
  • Åkeri Ismo Rajamäki AB STOCKHOLM VAT: SE 559126499801

  • Send e-mail ismo.rajamaki@rajamaki.info

  • Kotzebue 33-16
    10412 Tallinn Estonia VAT:EE101725394

KOLIMISTEENUS

Rahvusvahelist kolimisteenust on International Transport Ismo Rajamäki osutanud aastast 2008. Aastate jooksul oleme sooritanud kolimistransporti kokku 23 riiki Inglismaale, Iirimaale, Portugali, Hispaaniasse, Sveitsi jne. Kolimine võib olla osaline (koguseliselt väike) või täielik ( kogu kodu või tööpaiga kolimine). Samuti on meile tuttavad eraisikute kolimised. Kolides võib võtta kaasa peaaegu kõik soovitu (eri riikide tollid määratlevad täpsemalt). Kolimiskoormasse mahub nii sõiduauto, kui mootorratas.

Kolimise hind sõltub korteri suurusest, vara kogusest ja kolimistingimustest. Et saaksime anda Teile hinnakalkulatsiooni välismaale transportimisest, palume anda täpne aadress lähtekohast sihtkohani. Samuti saame ülevaate, kas vajate suuremahulist või väiksemamahulist autotransporti.

Kindlustus

Klient saab soovi korral võtta kindlustuse kolimistranspordile. Selle ühekordse transpordikindlustuse alla võib kuuluda kas kogu koorem või mõni üksik eriti väärtuslik ese. Eelnevalt oleks soovitatav informeerida kas koormasse kuulub näiteks väärtuslikke kunstiteoseid, muusikainstrumente või mööbliesemeid. Koorem tuleb alati pakkida vastavalt vajadusele ja kergelt purunevad esemed tuleb hoolikalt kaitsta kolimise ajaks. Meil on Transpordiseadusest tulenev transpordikindlustus. See kindlustus katab kolimise ajal kliendile tekitatud kahjust 8,88EUR/kg

Free quote to contact us